I.HỒ SƠ VAY VỐN

1. HỒ SƠ PHÁP LÝ
– CHỨNG MINH THƯ VỢ /CHỒNG
– KH ĐỘC THÂN CUNG CẤP XÁC NHẬN ĐỘC THÂN, TRƯỜNG HỢP LY HÔN CUNG CẤP QĐ LY HÔN CỦA TÒA
– SỔ HỘ KHẨU
– ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
2. HỒ SƠ NGUỒN THU
-KH CÓ THU NHẬP TỪ LƯƠNG: SAO KÊ LƯƠNG 3 THÁNG GẦN NHẤT, QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HOẶC QĐ TĂNG LƯƠNG
– KH CÓ THU NHẬP TỪ HỘ KINH DOANH : CUNG CẤP ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẶC XÁC NHẬN KINH DOANH CỦA ĐỊA PHƯƠNG
II. LÃI SUẤT, THỜI GIAN VAY, HẠN MỨC VAY
1. LÃI SUẤT THƯỜNG
– 0,9/ 3 THÁNG ĐẦU SAU 3 THÁNG THEO THẢ NỔI CỦA NGÂN HÀNG HIỆN TẠI ĐANG LÀ 0,95
2. LÃI SUẤT ƯU ĐÃI
– 0,65 ĐẾN 0,74% / THÁNG
3. THỜI GIAN VAY
– VAY TỐI ĐA 7 NĂM
4. HẠN MỨC VAY TỐI ĐA 85% TỐI THIỂU VAY 100 TR

III. LOGO NGÂN HÀNG